PŘÍSPĚVKY 2017

Členský příspěvek na rok 2017

ve výši Kč 3.300,- uhraďte prosím do 2. 2. 2017 na  č.ú.: 35-1341704369 / 0800, 

VS: 1408011, Popis transakce: Jméno a příjmení hráče

Je možné uhradit bankovním převodem i ve 2 splátkách po Kč 1.650,- (splatnost 1. části do 2. 2.2017 a splatnost 2. části do 7. 7. 2017). Pro děti, které začaly hrát v průběhu roku, bude klubem stanovena individuální výše příspěvku.

Pozn.: Kč 150,- z ročního členského příspěvku je určena pro klub TJ TATRAN Kohoutovice. Zbytek bude použit výhradně pro potřeby basketbalové mládeže - pronájmy tělocvičen, materiálové vybavení apod. Příjmy z členských příspěvků nepokryjí celý roční rozpočet basketbalové mládeže, počítáme s dotacemi od mateřského klubu TJ TATRAN Kohoutovice, municipalit, ČBF a privátního sektoru.

Přihláška do Basketbalového oddílu TJ Tatran Kohoutovice Přihláška do BO TJ Tatran oficiální.doc (34816)